50-året for den fri abort i Danmark: Åben høring om sundhedsmæssige og sociale aspekter ved abortgrænsen

24.03.2023

Ligestillingsudvalget og Folketingets tværpolitiske SRSR-netværk inviterer til åben høring om sundhedsmæssige og sociale aspekter ved abortgrænsen i Danmark.

Høringen finder sted onsdag den 26. april 2023 kl. 14.00-16.00 i Landstingssalen på Christiansborg.

Formålet med høringen er at få belyst de sundhedsmæssige og sociale aspekter af den nuværende abortgrænse på 12 uger. I år er det 50 år siden, at retten til fri og sikker abort blev sikret ved lov i Danmark. Loven giver kvinder over 18 år ret til fri abort frem til udgangen af 12. graviditetsuge, mens et regionalt abortsamråd kan give tilladelse til abort frem til 22. graviditetsuge.

Under høringen vil der bl.a. være oplæg fra en række sundhedsfaglige eksperter, som vil belyse sammenhængen mellem abortgrænsen og muligheden for at gennemføre sikre aborter. Der vil også være ekspertoplæg om internationale erfaringer, praksis i abortsamrådene i forhold til ansøgninger om tilladelse til senabort pga. sociale og psykiske årsager og oplæg om erfaringerne med rådgivning af kvinder over og under 18 år.

Høringen er åben for alle, men tilmelding er nødvendig (også for pressen). Tilmelding skal ske senest dagen før kl. 12. Der er et begrænset antal pladser til høringen, og pladserne vil blive fordelt efter først til mølle-princippet.

Gæster i Folketinget må beregne ekstra tid til registrering i besøgsindgangen på grund af sikkerhedstjek, og det anbefales derfor at møde op ca. en halv time inden høringen starter. Det er tilladt at optage lyd og billeder under høringen, hvis det kan ske uden at forstyrre høringens afvikling i øvrigt.

Høringen tv-optages og vil blive vist live på Folketingets hjemmeside, hvor den også kan findes efterfølgende. Desuden vises høringen forskudt på Folketingets tv-kanal.

Senest opdateret: [24.04.2023]
Sideansvarlig: Udvalgssekretær Niklas Borker Bjerre