Børne- og Undervisningsudvalget besøger Sydgrønland

29.08.2022

Børne- og Undervisningsudvalget tager den 30. august til den 4. september 2022 på studietur til Sydgrønland.

Formålet med studieturen er at opnå inspiration til, hvordan danske skoleelever via forskellige læringsformer kan opnå en dybere og mere rodfæstet viden om grønlandske forhold, herunder om historiske begivenheder af afgørende betydning for Rigsfællesskabets opståen.

Studieturen er en opfølgning på udvalgets studietur til Nuuk i september 2021, hvor udvalget besøgte og talte med grønlandske parter om, hvordan man bedst kan styrke kendskabet til Rigsfællesskabet hos elever i grundskolen, så viden om Rigsfællesskabets historie, kultur, samfundsforhold og natur forankres hos eleverne.

Programmet for turen kan læses her.

Senest opdateret: [04.01.2023]
Sideansvarlig: Kirsten Hermansen