Retsudvalget har været på besøg i fængsler og institutioner

06.10.2021

Retsudvalget har som forberedelse til de igangværende forhandlinger om Kriminalforsorgens økonomi været på studietur den 29.-30. september 2021 på Fyn og i Jylland, hvor udvalget besøgte fængsler og andre typer af Kriminalforsorgens institutioner.

Formålet med turen var bl.a. at få indsigt i de aktuelle udfordringer, Kriminalforsorgen står overfor, ved bl.a. at besøge forskellige typer af institutioner og afsoningssteder og få lejlighed til at tale både med ledelsen, medarbejdere og indsatte de forskellige steder.

Under studieturen var der særligt fokus på arbejdsforhold og sikkerhed for ansatte, kapacitetsudfordringer og personalemangel, sundhedsbetjening og håndtering af indsatte med tegn på psykiske udfordringer e.l., radikalisering og håndtering af indsatte med tilknytning til bandegrupperinger, forebyggelse af indsmugling af narkotika i arrester m.v., uddannelses- og beskæftigelsestilbud til indsatte samt resocialisering.

Under studieturen besøgte Retsudvalget følgende fængsler og institutioner:

Søbysøgård Fængsel på Midtfyn

Enner Mark Fængsel i Horsens

Arresthuset i Aarhus.

Kriminalforsorgen i Frihed (KiF) i Aarhus inkl. overværelse af tilsynssamtaler.

Pension Skejby.

Desuden var der oplæg af High:five undervejs på turen.

Deltagere:

 • Morten Dahlin (V), formand for Retsudvalget
 • Rasmus Stoklund (S)
 • Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)
 • Rosa Lund (EL)
 • Peter Skaarup (DF)
 • Karina Adsbøl (DF)
 • Britt Bager (KF)
 • Pernille Vermund (NB)

Øvrige deltagere:

 • Signe Draabe Brunsgaard, udvalgsassistent
 • Ketty Gammelgaard, udvalgssekretær
 • Laura Purup, udvalgssekretær

Derudover deltog embedsmænd fra Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen, og Bo Yde Sørensen, formand for Fængselsforbundet, deltog under besøgene på Søbysøgård Fængsel og Enner Mark Fængsel.

Program