Rigsarkivets gamle læsesal renoveres og indrettes

07.05.2021

Det nye område skal bruges til mødefaciliteter for Folketinget og dermed blandt andet give mulighed for flere offentlige konferencer.

Folketinget har overtaget Rigsarkivets tidligere læsesal i det 400 år gamle Provianthus, som i forvejen bebos af Folketinget. Nu har Præsidiet besluttet, at de nye kvadratmeter skal anvendes til at imødekomme det pres på lokaler til især offentlige konferencer og parlamentariske møder, som har eksisteret længe. Hertil to nye mødelokaler og et nyt opholds- og loungeområde for Folketingets brugere.

Balance mellem kulturarv og brugbart for et moderne parlament

»Det er en fantastisk spændende opgave at omdanne en historisk og gammel bygning til noget, som kan bruges af et moderne parlament. Kunsten bliver at finde balancen mellem respekt for bygningens kulturarv og så at skabe noget, som kan lette presset på lokaler i Folketinget. Det har vi en god plan for«, siger restaureringsarkitekt Sine Averhoff, som sammen med arkitektfirmaet Fogh & Følner skal lede byggeprojektet.  

Provianthuset er fra Christian IV’s tid og er fredet. Det giver selvsagt visse begrænsninger men også muligheder for at bringe kulturarv i spil til moderne anvendelse. Oprindelig var Provianthuset en del af krigshavnen, som i dag er Bibliotekshaven, og havde en vigtig funktion som forrådsmagasin for flåden og hæren.

Arbejdet med at renovere og indrette læsesalen, så det kommer til at forbedre rammerne for det parlamentariske arbejde og dermed følge af Folketingets løbende opgave og ansvar herfor, kommer til at løbe over de næste ca. 15 måneder.
Større
Den grundlæggende renovering er i gang i den gamle læsesal.
Større
Visualisering af opholdsområde med kig ind i et mødelokale.
Større
Visualisering af det store mødelokale.

Sideansvarlig: Thomas Sarup