Folketinget arbejder videre med planer om at overtage Rigsarkivets bygninger

28.02.2019

Præsidiet har bedt Folketingets Administration om at arbejde videre med at undersøge mulighederne for at overtage Rigsarkivets bygninger, når Rigsarkivet flytter væk fra Slotsholmen. Beslutningen er truffet på baggrund af idéer fra eksperter inden for arkitektur, demokrati og formidling til, hvordan bygningerne kan anvendes. Den endelige beslutning om overtagelse er ikke truffet endnu.

I det sidste halvandens års tid har Folketinget arbejdet på at undersøge mulighederne for at overtage Rigsarkivets bygninger, når Rigsarkivet flytter væk fra Slotsholmen. Hen over sommeren og efteråret 2018 har der blandt andet været afholdt en idékonkurrence med eksperter inden for arkitektur, demokrati og formidling om, hvordan bygningerne kan anvendes. Det er mundet ud i et idékatalog, som Præsidiet netop har haft mulighed for at se og drøfte.

Spændende og visionære idéer

Der er tale om en bred vifte af idéer til renovering og anvendelse af Rigsarkivets bygninger. Der er også idéer, som inddrager de tilstødende byrum og som har set på mulighederne for at udnytte loftrum på det nuværende Christiansborg Slot bedre samt mulighederne for at etablere underjordiske faciliteter. 

Præsidiet: Undersøg idéerne nærmere

Præsidiet har drøftet de mange idéer og har på den baggrund bedt Folketingets Administration om at arbejde videre med at undersøge mulighederne for at realisere idéerne. Præsidiet understreger, at det ikke har taget endelig stilling til overtagelse af bygningerne endnu, men at det ønsker en fortsættelse af det grundige forarbejde, som skal lede frem til, at det nye Præsidium kan træffe den endelige beslutning om evt. overtagelse. Dog har det nuværende Præsidiet besluttet at overtage Rigsarkivets læsesal, når denne fraflyttes – forventeligt ved årsskiftet 2019-2020. Læsesalen ligger i Provianthuset, som er en integreret del af Folketingets eksisterende bygninger. 

Fortsat ønske om at være ét af verdens mest åbne parlamenter

Hele projektet skal ses i lyset af, at Folketinget fortsat ønsker at være ét af verdens mest åbne parlamenter. Den foreløbige vurdering er, at Rigsarkivets bygninger vil give nye og spændende muligheder for at udvikle aktiviteter, der i endnu højere grad end i dag inviterer borgerne indenfor i Folketinget. Samtidig er det vurderingen, at Folketinget kan forbedre rammerne for det parlamentariske arbejde; f.eks. ved at skabe nye og mere fleksible faciliteter for høringer og åbne samråd. En udvidelse af Folketingets arealer vil desuden lette det pres, der i dag er på den populære besøgsordning og de eksisterende møde- og kontorfaciliteter for folketingsmedlemmer og Folketingets Administration.