Nye rammer for Folketinget - Invitation til at deltage i idékonkurrence

09.05.2018

Rigsarkivet flytter væk fra Slotsholmen, hvilket giver en enestående mulighed for at Folketinget kan overtage de ledige bygninger og forbedre rammerne for folkestyret. Folketinget sætter derfor gang i en idékonkurrence, som skal frembringe nye idéer og visioner for Folketingets fysiske rammer.

Rigsarkivet topbanner

Rigsarkivets bygninger ligger i tilknytning til Christiansborg. De ca. 10.000 ekstra kvadratmeter vil kunne give helt nye og spændende muligheder for at udvikle aktiviteter, der i endnu højere grad end i dag inviterer borgerne indenfor og lader dem opleve folkestyret helt tæt på.

Folketinget iværksætter derfor en idékonkurrence. 

Idékonkurrence skal kvalificere beslutning om overtagelse

Inden en eventuel beslutning om at overtage Rigsarkivets bygninger træffes, gennemfører Folketinget en idékonkurrence, som både skal adressere de arkitektoniske og indholdsmæssige visioner og sikre, at idéer og muligheder for det samlede bygningskompleks og de tilstødende byrum, er både visionært og grundigt afdækkede. Formålet med konkurrencen er at finde de mest visionære og innovative ideer til bygningernes funktioner og formgivning og integrationen med Folketingets eksisterende bygninger samt de nære byrum. Konkurrencen skal desuden gøre Folketinget klogere på de begrænsninger, faldgruber og risici, der kan være ved at overtage og ombygge de fredede bygninger. 

Deltagelse i idékonkurrencen

Konkurrencen gennemføres som et parallelopdrag med tre tværfaglige team, som afleverer materiale til et samlet idékatalog. Udvælgelsen af teamene sker bl.a. på baggrund af en samlet vurdering af deltagernes cv’er og de enkelte teams beskrivelse af, hvordan de vil håndtere opgaven. Der ønskes team med tværfaglige kompetencer, og ekspertise inden for arkitektur, samfundsfag og formidling af parlamentarisk arbejde og demokrati. 

Frist for ansøgning er den 6. juni 2018 kl. 12. 

Læs mere om hvordan man deltager i idékonkurrencen i nedenstående invitation.

Hvis du vil vide mere om projektet om en eventuel overtagelse af Rigsarkivets bygninger, kan du læse mere på ft.dk.