Statsrevisorerne

Statsrevisorerne - en del af Folketingets kontrol med regeringen og forvaltningen.

Større

Nyheder fra Statsrevisorerne

Se alle nyheder
01.06.2023
Tilfredsstillende udmøntning af varmechecken på trods af fejl i udbetalinger

Statsrevisorerne har den 1. juni 2023 afgivet Beretning nr. 18/2022 om varmechecken med denne bemærkning:

01.06.2023
Kritik af myndighedernes indsats for at sikre sammenhængende forløb fra psykiatrien til botilbud

Statsrevisorerne har den 1. juni 2023 afgivet Beretning nr. 17/2022 om borgerforløb fra psykiatrien til sociale botilbud med denne bemærkning:

Aktiviteter


Dokumenter

Tilknyttet Statsrevisorernes arbejde:

Beretninger Anmodninger Endelig betænkning over statsregnskabet

6 politisk udpegede statsrevisorer har siden Grundloven af 1849 holdt øje med, hvordan staten bruger skatteborgernes penge. Er de kritiske over for noget i statens regnskaber, giver de Folketing og ministerier besked og er på den måde en del af Folketingets kontrol med regeringen.